Työelämä ja intuitio

Intuitiota kuvaillaan monella eri sanalla: vaisto, vatsanpohjantuntemus, aavistus, sisäinen viisaus. Intuitiivinen ajattelu on jotain mitä tiedetään, mutta emme pysty kertomaan miten ja miksi tiedämme. Intuitiivista ajattelua käytetään ennemmin työelämän ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa, mutta työelämässä se on hyvin vähäistä – varsinkin konservatiivisilla ja byrokraattisilla aloilla.

Ihmisen ajattelusta suurin osa on intuitiivista. On arvioitu, että 98 prosenttia ihmisen ajattelusta on ei-tietoista ja vain 2 prosenttia tietoista. Hyvin pieni osa kaikesta ajattelustamme on rationaalista. Pidämme itseämme rationaalisina, mutta todellisuudessa toimintamme ja monet päätökset, ratkaisut ja suunnitelmat ovat paljolti intuition ohjaamia. Intuitiivinen ajattelu on automaattista ja hyvin nopeaa, joka hyödyntää hyvin laajoja tietomääriä

Työelämässä numeroilla tuntuu olevan kaikista suurin valta päätöksen teossa. On analyysejä, kaavioita, kuvioita ja loogisia perusteluita. Haluamme monesti vakuuttaa itsemme faktoilla ja ihan syystäkin. Faktoihin moni luottaa, ovathan ne faktoja. Kuitenkin monen yrityksen toimitusjohtajat ovat tehneet yrityksensä parhaat ja tuottavimmat päätökset kuuntelemalla tunnetta – intuitiotaan. 

Meillä on biologista intuitiota kuten äidin vaisto, mutta myös asiantuntijuuteen liittyvää intuitiota. Asiantuntijuuden intuitiosta on kyse esimerkiksi silloin kun kokki osaa sanoa milloin liha on juuri oikean kypsää tai lääkäri osaa jo aavistus mistä sairaudesta on kyse kun juuri valmistunut joutuu hakemaan tietoa eri lähteistä. Tämä on hiljaista tietoa, joka kehittyy kokemuksen myötä.

Nykytyöelämässä on pelko, että robotit ja tekoäly voisivat korvata meidät ja tehdä työmme. Intuitio on ihmisen tärkein työkalu, jota roboteilla ei ole ja siksi meidän pitäisi hyödyntää sitä enemmän. Työelämässä intuition ja rohkeiden ideoiden seuraaminen on tärkeää. Niistä voi syntyä miljoonabisneksiä. Työelämässä ei käytetä intuitiota ja siitä ei puhuta, vaikka sitä pitäisi hyödyntää. Tiimissä voidaan esimerkiksi kysyä tuntemuksia mitä jokin asia herättää. Tämä vaatii kuitenkin rohkeutta ja avointa hyväksyvää työilmapiiriä. Yhteiskunnassamme kunnioitetaan kuitenkin rationaaliseen tietoon pohjautuvaa tietoa. Intuitiota ja rationaalista tieota pitäisi käyttää yhdessä ja jos niissä esiintyy ristiriitaa, pitäisi selvittää mistä se johtuu.

Jokainen voi oppia käyttämään intuitiota. Omaa intuitiota voi kehittää esimerkiksi silloin, kun itselle tulle jostain asiasta jokin olotila ja silloin mistä se voisi johtua ja minkälaista tuntemus on – onko se esimerkiksi pelkoa tai positiivisia asioita ja mitä toimintoja se aiheuttaa. Intuitiota ei saa kuitenkaan sekoittaa esimerkiksi rakkauteen tai pelkoihin, jotka vääristävät intuitiota. Intuition käyttö päätöksenteossa parantaa päätöksen laatua ja se varmuutta, jolloin turha epäily jää pois.

Sinua voisi myös kiinnostaa:

Erityisherkkä ihminen | Salatut voimat herkkyyden takana
Miten intuitiota voi vahvistaa?
Unelmien elämä – Hyödynnä vetovoiman lakia